DJ Monitors

Danh mục
EVE Audio SC205 5 inch (Chiếc)
EVE Audio SC207 7 inch (Chiếc)
EVE Audio SC208 8 inch (Chiếc)
EVE Audio SC305 3-Way 5 inch (Chiếc)
EVE Audio SC307 3-Way 7 inch (Chiếc)
Focal Alpha 50 Evo 5 inch
Focal Alpha 65 Evo 6.5 inch (Chiếc)
KRK Rokit 5G4 (Chiếc)
KRK Rokit 7G4 (Chiếc)
KRK Rokit 8G4 (Chiếc)
KRK Rokit V8 S4 (Chiếc)
Monkey Banana Baboon 6 (Chiếc)
Monkey Banana Gibbon 5
Monkey Banana Gibbon 5
4,350,000₫
Monkey Banana Gibbon 8 (Chiếc)
Monkey Banana Gibbon AIR Black
Monkey Banana Turbo 5 (Chiếc)
Monkey Banana Turbo 8 (Chiếc)
Monkey-Banana Turbo 6
Monkey-Banana Turbo 6
10,200,000₫
Pioneer DM-40
Pioneer DM-40
4,700,000₫
Pioneer DM-40BT (Loa Bluetooth)
popup

Số lượng:

Tổng tiền: